Pages

Friday, 26 January 2018

Aquapark Delňa


Aquapark Delňa
Aquapark Delňa

Investor: Šovar s.r.o. Prešov 

V polovici júna 2009 sa začali práce na stavbe toľko očakávaného prešovského aquaparku. Bude situovaný v typicky "kúpeľnej" časti mesta a to v areáli vodnej nádrže Delňa. V prvej časti bude vybudovaný tzv. kúpeľný dom a to na mieste terajšieho spustnutého a hrôzu vyvolávajúceho parkoviska. V ďalšej časti budú vybudované bazény, tobogány a vodné atrakcie. Súčasťou bude aj kryté parkovisko, zimná záhrada a centrum zdravia. Stavba by mala byť dokončená v polovici leta 2010.

Termín začiatku stavby:
06/2009

Termín ukončenia stavby: 2010
Predpoklané náklady: 6 400 000 €